Nasza specjalizacja to oczyszczanie terenu z materiałów niebezpiecznych, niewybuchów i niewypałów. Oferujemy także nadzór saperski realizowany w trakcie inwestycji. Nasze usługi w szczególności mogą być przydatne podczas wykonywania prac budowlanych, zalesiania terenów, inwestycji drogowych, robót ziemnych na terenie całego kraju.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia na usługi saperskie (warto o tym pamiętać wybierając firmy saperskie). Zatem rozminowanie wykonywane przez nas odbywa się w zgodzie ze standardami.

Właścicielem firmy jest Stefan Śmietański, z wykształcenia inżynier saper. Od ukończenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, podczas pełnienia zawodowej służby wojskowej ściśle współpracował z oddziałami saperskimi, dzięki czemu zdobył bogate doświadczenie w sprawdzaniu i oczyszczaniu terenów z przedmiotów niebezpiecznych.