Rozminowywanie to niezwykle ważny etap prac na konkretnym terenie, który niezbędny jest do podjęcia dalszych kroków. Według polskiego prawa każdy inwestor oraz właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa każdej osobie, która przebywa bądź wykonuje prace na jego terenie, a także nałożony jest również na nich obowiązek rekultywacji gruntu.

Należy mieć świadomość, że oczyszczanie terenu z niewybuchów jest niezwykle istotne. Zalegające w ziemi niewypały oraz niewybuchy to poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Do niewypałów zaliczamy naboje, które nie zostały odpalone przez zacięcie się broni, natomiast niewybuchy to pociski, granaty oraz bomby, w których nie doszło do eksplozji między innymi ze względu na błędy techniczne wykonania.

Imię
E-mail:
Telefon*
button_5

Oczyszczanie terenu z materiałów niebezpiecznych to specjalność firmy ARGO-MIN, która profesjonalnie zajmuje się tego rodzaju zadaniami. Rozminowywanie to wykrywanie przedmiotów, ich rozpoznanie, a także podejmowanie, wywóz oraz niszczenie wszelkich niewypałów oraz niewybuchów. Po dziś dzień możemy znaleźć w ziemi mnóstwo min, pocisków, czy granatów, które stanowią realne zagrożenie dla ludzi przebywających na danym terenie.

Nasza firma ma obowiązek zapewnić wszystkim osobom bezpieczeństwo i usunąć wszelkie materiały niebezpieczne na danym obszarze. Po zrealizowaniu zadania sporządzamy, a następnie przekazujemy pełną dokumentacje powykonawczą, w której dokładnie wskazane są wykryte, podjęte, a następnie unieszkodliwione materiały wybuchowe wraz z dokumentacją fotograficzną.

Wszelkie usługi saperskie świadczone przez naszą firmę są wykonywane przez wyszkolonych fachowców z wieloletnią praktyką zawodową. Posługujemy się wyłącznie najwyższej jakości specjalistycznym sprzętem elektronicznym, który wykryje wszelkie materiały niebezpieczne znajdujące się w ziemi.
W ten sposób nie dopuścimy również do żadnych opóźnień, związanych z budową na danym terenie, a co za tym idzie – nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów. Korzystanie z profesjonalnych usług saperskich to rozsądna decyzja, która niesie za sobą wiele korzyści, a przede wszystkim zapewnia wszystkim osobom bezpieczeństwo oraz komfort pracy na danym terenie.