Profesjonalne usługi saperski

Firma ARGO-MIN oferuje do realizacji kompleksowe i profesjonalne usługi saperskie w zakresie:

  • sprawdzanie terenu (niewybuchy, niewypały i inne przedmioty niebezpieczne to nasza specjalność)
  • rozpoznajemy rodzaje materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz zabezpieczamy miejsca znalezienia materiałów wybuchowych
  • wykonujemy oczyszczanie terenu ze znalezionych materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych
  • unieszkodliwiamy i niszczymy materiały wybuchowe w zależności od rodzaju i stopnia zagrożenia
  • prowadzimy nadzór saperski w trakcie inwestycji
  • wykonujemy dokumentację saperską po realizowanych prac
Imię
E-mail:
Telefon*
button_5